لیست قیمت
نام باتری
قیمت
1 باتری 35 آمپر سوزوکی 550,000 تومان
2 باتری 45 آمپر توربو 580,000 تومان
3 باتری 45 آمپر سوزوکی 640,000 تومان
4 باتری 50 آمپر واریان 490,000 تومان
5 باتری 50 آمپر L2 واریان 490,000 تومان
6 باتری 50 آمپر L2 توربو 610,000 تومان
7 باتری 50 آمپر سوزوکی 630,000 تومان
8 باتری 50 آمپر نیرو 530,000 تومان
9 باتری 50 آمپر L2 نیرو 530,000 تومان
10 باتری 55 آمپر واریان 540,000 تومان
11 باتری 55 آمپر پروتون 655,000 تومان
12 باتری 55 آمپر توربو 670,000 تومان
13 باتری 55 آمپر سوزوکی 680,000 تومان
14 باتری55 آمپر نیرو 610,000 تومان
15 باتری 60 آمپر بلند واریان 580,000 تومان
16 باتری 60 آمپر واریان 580,000 تومان
17 باتری 60 آمپر بلند معکوس واریان 580,000 تومان
18 باتری 60 آمپر پروتون 725,000 تومان
19 باتری 60 آمپر آرمو 580,000 تومان
20 باتری 60 آمپر توربو 730,000 تومان
21 باتری 60 آمپر بلند توربو 730,000 تومان
22 باتری 60 آمپر بلند معکوس توربو 730,000 تومان
23 باتری 60 آمپر سوزوکی 745,000 تومان
24 باتری 60 آمپر نیرو 665,000 تومان
25 باتری 60 آمپر بلند معکوس نیرو 665,000 تومان
26 باتری 60 آمپر بلند نیرو 665,000 تومان
27 باتری 66 آمپر واریان 635,000 تومان
28 باتری 66 آمپر پروتون 800,000 تومان
29 باتری 66 آمپر توربو 805,000 تومان
30 باتری 66 آمپر سوزوکی 820,000 تومان
31 باتری 66 آمپر نیرو 730,000 تومان
32 باتری 70 آمپر بلند واریان 630,000 تومان
33 باتری 70 آمپر بلند معکوس واریان 630,000 تومان
34 باتری 70 آمپر بلند پروتون 850,000 تومان
35 باتری 70 آمپر بلند معکوس پروتون 850,000 تومان
36 باتری 70 آمپر بلند معکوس توربو 855,000 تومان
37 باتری 70 آمپر بلند توربو 855,000 تومان
38 باتری 70 آمپر بلند معکوس سوزوکی 890,000 تومان
39 باتری 70 آمپر بلند نیرو 745,000 تومان
40 باتری 70 آمپر بلند معکوس نیرو 745,000 تومان
41 باتری 74 آمپر واریان 665,000 تومان
42 باتری 74 آمپر پروتون 900,000 تومان
43 باتری 74 آمپر آرمو 665,000 تومان
44 باتری 74 آمپر توربو 901,000 تومان
45 باتری 74 آمپر سوزوکی 920,000 تومان
46 باتری 74 آمپر دنیز 910,000 تومان
47 باتری 74 آمپر نیرو 785,000 تومان
48 باتری 88 آمپر صبا باتری(نیو آرمو) 770,000 تومان
49 باتری 90 آمپر واریان 800,000 تومان
50 باتری 90 آمپر صبا باتری(نیو آرمو) 800,000 تومان
51 باتری 90 آمپر نیرو 955,000 تومان
52 باتری 100 آمپر صبا باتری (نیو آرمو) 880,000 تومان
53 باتری 100 آمپر سوزوکی 1,180,000 تومان
54 باتری 120 آمپر صبا باتری (نیو آرمو) 1,045,000 تومان
55 باتری 150 آمپر صبا باتری (نیو آرمو) 1,295,000 تومان
56 باتری 150 آمپر سوزوکی 1,900,000 تومان
57 باتری 170 آمپر صبا باتری (نیو آرمو) 1,450,000 تومان
58 باتری 200 آمپر صبا باتری(نیو آرمو) 1,705,000 تومان
59 باتری UPS 7.5 آمپر صبا باتری 320,000 تومان
60 باتری UPS 18 آمپر صبا باتری 705,000 تومان
61 باتری UPS 28 آمپر صبا باتری 1,100,000 تومان
62 باتری UPS 42 آمپر صبا باتری 1,350,000 تومان
63 باتری UPS 65 آمپر صبا باتری 1,935,000 تومان
64 باتری UPS 100 آمپر صبا باتری 3,115,000 تومان
جستجو بر اساس نوع خودرو
خرید باتری ماشین
استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی آرکا باتری فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق فروشگاه آرکاباتری می‌باشد.