لیست قیمت
نام باتری
قیمت
1 باتری 35 آمپر سوزوکی 657,000 تومان
2 باتری 35 آمپر شارک 556,000 تومان
3 باتری 45 آمپر توربو 686,000 تومان
4 باتری 45 آمپر سوزوکی 788,000 تومان
5 باتری 50 آمپرL1 واریان 534,000 تومان
6 باتری 50 آمپر L2 واریان 534,000 تومان
7 باتری 50 آمپر L2 توربو 646,000 تومان
8 باتری 50 آمپر سوزوکی 712,000 تومان
9 باتری 50 آمپر نیرو 550,000 تومان
10 باتری 50 آمپر L2 نیرو 550,000 تومان
11 باتری 55 آمپر واریان 601,000 تومان
12 باتری 55 آمپر پروتون 697,000 تومان
13 باتری 55 آمپر توربو 710,000 تومان
14 باتری 55 آمپر سوزوکی 783,000 تومان
15 باتری 55 آمپر دنیز 697,000 تومان
16 باتری55 آمپر نیرو 618,000 تومان
17 باتری 60 آمپر بلند واریان 655,000 تومان
18 باتری 60 آمپر واریان 655,000 تومان
19 باتری 60 آمپر بلند معکوس واریان 655,000 تومان
20 باتری 60 آمپر پروتون 760,000 تومان
21 باتری 60 آمپر آرمو 655,000 تومان
22 باتری 60 آمپر توربو 775,000 تومان
23 باتری 60 آمپر بلند توربو 775,000 تومان
24 باتری 60 آمپر بلند معکوس توربو 775,000 تومان
25 باتری 60 آمپر سوزوکی 854,000 تومان
26 باتری 60 آمپر نیرو 674,000 تومان
27 باتری 60 آمپر بلند معکوس نیرو 674,000 تومان
28 باتری 60 آمپر بلند نیرو 674,000 تومان
29 باتری 66 آمپر واریان 696,000 تومان
30 باتری 66 آمپر پروتون 814,000 تومان
31 باتری 66 آمپر توربو 830,000 تومان
32 باتری 66 آمپر سوزوکی 939,000 تومان
33 باتری 66 آمپر نیرو 715,000 تومان
34 باتری 70 آمپر بلند واریان 737,000 تومان
35 باتری 70 آمپر بلند معکوس واریان 737,000 تومان
36 باتری 7024آمپر پروتون 736,000 تومان
37 باتری 7029 آمپر پروتون 749,000 تومان
38 باتری 70 آمپر بلند معکوس توربو 880,000 تومان
39 باتری 70 آمپر بلند توربو 880,000 تومان
40 باتری 70 آمپر بلند معکوس سوزوکی 996,000 تومان
41 باتری 70 آمپر بلند نیرو 759,000 تومان
42 باتری 70 آمپر بلند معکوس نیرو 759,000 تومان
43 باتری 74 آمپر واریان 779,000 تومان
44 باتری 74 آمپر پروتون 913,000 تومان
45 باتری 74 آمپر آرمو 779,000 تومان
46 باتری 74 آمپر توربو 930,000 تومان
47 باتری 74 آمپر سوزوکی 1,053,000 تومان
48 باتری 74 آمپر دنیز 913,000 تومان
49 باتری 74 آمپر نیرو 802,000 تومان
50 باتری 88 آمپر صبا باتری(نیو آرمو) 879,000 تومان
51 باتری 90 آمپر واریان 899,000 تومان
52 باتری 90 آمپر صبا باتری(نیو آرمو) 899,000 تومان
53 باتری 90 آمپر نیرو 913,000 تومان
54 باتری 100 آمپر صبا باتری (نیو آرمو) 999,000 تومان
55 باتری 100 آمپر سوزوکی 1,441,000 تومان
56 باتری 120 آمپر صبا باتری (نیو آرمو) 1,199,000 تومان
57 باتری 150 آمپر صبا باتری (نیو آرمو) 1,476,000 تومان
58 باتری 150 آمپر سوزوکی 1,999,000 تومان
59 باتری 170 آمپر صبا باتری (نیو آرمو) 1,672,000 تومان
60 باتری 200 آمپر صبا باتری(نیو آرمو) 1,968,000 تومان
61 باتری 6 ولت 4.5 آمپر 152,000 تومان
62 باتری 12 ولت 4.5 آمپر 278,000 تومان
63 باتری 12 ولت 7.5 آمپر 396,000 تومان
64 باتری 12 ولت 18 آمپر 953,000 تومان
65 باتری 12 ولت 28 آمپر 1,363,000 تومان
66 باتری 12 ولت 42 آمپر 2,020,000 تومان
67 باتری 12 ولت 65 آمپر 2,402,000 تومان
68 باتری 12 ولت 100 آمپر 3,668,000 تومان
69 باتری 12 ولت 155 آمپر 5,155,000 تومان
70 باتری 12 ولت 200 آمپر 6,386,000 تومان
جستجو بر اساس نوع خودرو
خرید باتری ماشین
استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی آرکا باتری فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق فروشگاه آرکاباتری می‌باشد.