لیست قیمت
نام باتری
قیمت
1 باتری 45 آمپر توربو 310,000 تومان
2 باتری 50 آمپر واریان 270,000 تومان
3 باتری 50 آمپر L2 واریان 280,000 تومان
4 باتری 50 آمپر L2 توربو 290,000 تومان
5 باتری 55 آمپر واریان 295,000 تومان
6 باتری 55 آمپر پروتون 315,000 تومان
7 باتری 55 آمپر توربو 316,000 تومان
8 باتری 55 آمپر سوزوکی 350,000 تومان
9 باتری 60 آمپر بلند واریان 340,000 تومان
10 باتری 60 آمپر واریان 320,000 تومان
11 باتری 60 آمپر بلند معکوس واریان 329,000 تومان
12 باتری 60 آمپر پروتون 345,000 تومان
13 باتری 60 آمپر توربو 343,000 تومان
14 باتری 60 آمپر بلند توربو 343,000 تومان
15 باتری 60 آمپر بلند معکوس توربو 343,000 تومان
16 باتری 60 آمپر سوزوکی 380,000 تومان
17 باتری 60 آمپر بلند سوزوکی 0 تومان
18 باتری 66 آمپر واریان 347,000 تومان
19 باتری 66 آمپر پروتون 378,000 تومان
20 باتری 66 آمپر آرمو 336,000 تومان
21 باتری 66 آمپر توربو 374,000 تومان
22 باتری 66 آمپر سوزوکی 413,000 تومان
23 باتری 70 آمپر بلند واریان 382,000 تومان
24 باتری 70 آمپر بلند معکوس واریان 382,000 تومان
25 باتری 70 آمپر بلند پروتون 402,000 تومان
26 باتری 70 آمپر بلند معکوس پروتون 402,000 تومان
27 باتری 70 آمپر بلند معکوس توربو 397,000 تومان
28 باتری 70 آمپر بلند توربو 397,000 تومان
29 باتری 70 آمپر بلند سوزوکی 0 تومان
30 باتری 74 آمپر واریان 385,000 تومان
31 باتری 74 آمپر پروتون 425,000 تومان
32 باتری 74 آمپر آرمو 370,000 تومان
33 باتری 74 آمپر توربو 418,000 تومان
34 باتری 74 آمپر سوزوکی 460,000 تومان
35 باتری 88 آمپر صبا باتری(نیو آرمو) 421,000 تومان
36 باتری 90 آمپر واریان 466,000 تومان
37 باتری 90 آمپر صبا باتری(نیو آرمو) 439,000 تومان
38 باتری 100 آمپر صبا باتری (نیو آرمو) 475,000 تومان
39 باتری 120 آمپر صبا باتری (نیو آرمو) 565,000 تومان
40 باتری 150 آمپر صبا باتری (نیو آرمو) 700,000 تومان
41 باتری 170 آمپر صبا باتری (نیو آرمو) 790,000 تومان
42 باتری 200 آمپر صبا باتری(نیو آرمو) 925,000 تومان
43 باتری UPS 7.5 آمپر صبا باتری 172,000 تومان
44 باتری UPS 18 آمپر صبا باتری 342,000 تومان
45 باتری UPS 28 آمپر صبا باتری 599,000 تومان
46 باتری UPS 42 آمپر صبا باتری 734,000 تومان
47 باتری UPS 65 آمپر صبا باتری 1,199,000 تومان
48 باتری UPS 100 آمپر صبا باتری 1,710,000 تومان
جستجو بر اساس نوع خودرو
خرید باتری ماشین
استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی آرکا باتری فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق فروشگاه آرکاباتری می‌باشد.